BREF dokumenta

 

Najbolje dostupne tehnike (BAT) iskazane kroz BREF dokument

U tabeli je prikazan spisak BREF referentnih dokumenata o najboljim dostupnim tehnikama. Dokumenti su dostupni za tri svetska jezika – engleski, francuski i nemački.

 

NAZIV INDUSTRIJE

ENG

FR

GER

Industrija cementa, kreča i magnezijum oksida
Keramička industrija
Tretman otpadnih voda i gasova / sistemi upravljanja u hemijskom sektoru
Ekonomija i medijski efekti
Emisije i skladište
Energetska efikasnost
Industrije za preradu obojenih metala
Industrija hrane, pića i mleka
Opšta načela monitoringa
Industrijski sistemi za hladjenje
Uzgoj živine i svinja
Proizvodnja gvoždja i čelika
Sagorevanje u velikim pogonima
Neorganska hemijska industrija velikog obima proizvodnje – amonijak, kiselina i đubriva
Neorganska hemijska industrija velikog obima proizvodnje – čvrsta i ostale industrije
Organska hemijska industrija velikog obima proizvodnje
Upravljanje jalovištima i otpadom – aktivnosti u rudarstvu
Proizvodnja stakla
Proizvodnja organskih finih hemikalija
Crna metalurgija
Proizvodnja hlorida alkalnih metala
Proizvodnja polimera
Proizvodnja posebnih neorganskih jedinjenja
Industrija celuloze i papira
Rafinerije mineralnih ulja i gasa
Klanice i životinjski nusproizvodi
Kovačka industrija i livnice
Površinska obrada metala i plastike
Tretman površina sa korišćenjem organskih rastvarača
Industrija kože
Tekstilna industrija
Spaljivanje otpada
Tretman otpada
Proizvodnja panela od drveta
Drvo i drvni proizvodi zaštićeni hemikalijama