PRTR oko sveta

PRTR registri u Evropskoj uniji

PRTR registri zemalja koje nisu članice EU

 PRTR registeri u svetu

Međunarodne organizacije

U Evropi

U svetu