Obaveza izveštavanja

Obaveze izvestavanja

Podatke za PRTR registar Republike Srbije dostavljaju privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koja predstavljaju izvore zagađivanja iz različitih delatnosti, datih u Prilogu br.1. – Lista 1.

Za potrebe Nacionalnog registra prikupljaju se podaci o zagađujućim materijama koje se emituju u životnu sredinu, a koje su date u Prilogu br. 2. – Spisak zagađujućih materija. Prikupljaju se podaci o tačno određenim zagađujućim materijama koje se emituju u vazduh i vode u zavisnosti od delatnosti, i date su u Prilogu br. 3. – Spisak zagađujućih materija koje se emituju u vazduh u zavisnosti od delatnosti i Prilogu br. 4. – Spisak zagađujućih materija koje se emituju u vode u zavisnosti od delatnosti.

Podaci se dostavlјaju u Nacionalni registar izvora zagađivanja, Agenciji za zaštitu životne sredine najkasnije do 31. marta tekuće godine za podatke iz prethodne godine.

 

Podaci za Nacionalni registar se dostavlјaju na sledeći način:

  • unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra;
  • jedan komplet obrazaca odštampanih iz informacionog sistema Nacionalnog registra u papirnoj formi, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica.