REGISTAR ISPUŠTANJA I PRENOSA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA

 

Poštovani korisnici,

Dobro došli na portal Registra ispuštanja i prenosa zagađujućih supstanci, koji se u okviru Nacionalnog registra izvora zagađivanja vodi u Agenciji za zaštitu životne sredine Republike Srbije.

Registar ispuštanja i prenosa zagađujućih supstanci – PRTR (engl. Pollutant Release and Transfer Register) predstavlja poseban međunarodni ugovor razvijen kao protokol Arhuske konvencije i radi se o novoj vrsti međunarodnih ugovora u oblasti životne sredine koja prvi put i na detaljan i specifičan način povezuje oblasti životne sredine i ljudskih prava.

Tada postojeća zajednica Srbija i Crna Gora je potpisala PRTR protokol 2003. Srbija je Protokol ratifikovala 2011. godine.

Srbija je započela sa implementacijom PRTR Protokola i E-PRTR direktive 2008. godine. Odgovarajući informacioni sistem je razvijen 2012. godine i stalno se unapređuje. GIS sistem je razvijen 2016. godine.

Srbija je 2011. godine započela sa dostavljanjem podataka iz ovog registra Evropskoj Agenciji za životnu sredinu u Kopenhagenu na dobrovoljnoj bazi, što je pozitivno ocenjeno od strane Evropske komisije u svim njenim Izveštajima o napretku.

 

 


Ovaj web sajt je napravljen uz finansijsku pomoć Regiionalnog Ekološkog Centra (REC), u okviru projekta “Pomoć u uspostavljanju i unapređenju PRTR registra u zemqama zapadnog Balkana i Moldaviji”, koji je finansiran od strane Saveznog Ministarstva za Zaštitu životne sredine, Zaštitu prirode, Građevinarstvo i Nuklearnu Bezbednost Savezne Republike Nemačke.

 

 

BMUB-Logo_EN UBA-Kooperations-Logo

This website was developed with the financial support of the Regional Environmental Center (REC), in the framework of the project “Support Establishment and Advancement of Pollutant Release and Transfer Registers (PRTRs) in Western Balkan Countries and in Moldova”, funded by the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety.